Tâm sự bác nông dân - Người tạo ra những hạt cafe "sạch"

Tâm sự bác nông dân - Người tạo ra những hạt cafe

Cùng với Organic Coffee JSC. dõi theo câu chuyện của bác nông dân - một người đầy tâm huyết với ý nguyện tạo ra những hạt cafe "sạch" cho người tiêu dùng Việt Nam.

Đang xem: Tâm sự bác nông dân - Người tạo ra những hạt cafe "sạch"